En skaul

Detta ska va
ölla söda o blöda,
manöirlige, posöirlige,
fenurlege, bravöirlege,
kisögde, smauugde,
brunugde, blauugde,
rölette, brunette
o döi, som ä piåltade pau Fransyskt manöir, der som ölt ä
broged o kroged,
vrängt o krängt,
töppedt o nöppedt,
stickadt o prickadt,
raunadt o blaunadt,
döi som ä forlöfvade
o blöi forlöfvade,
döi som villa giftas
o inte giftas,

somma: Ölla Granna Grebbors Skaul !

---------------------------------------------------------------------------

Friare-tal d.16 juli 1777

Grebba lilla, vill tu Jeppa ha,
sau faur tu ölla mina penga !
Ingen bäder here kan tu ta
blann ölla vaura bya-dränga.

Jag är sau goer som mören-milk
o inte ä jag meed stränge,
mitt haur dad ä sau fint o blött som silk
ilål dad fladrar o flänge.

Inte ska tu vara rädd för bo,
för jag har meed o gi de,
bo faur o svin o ög o ko,
o geder mä, da vill ja si de.

Sau si me nu, ess da kan gau an,
o ess du tycke om karen,
o vill tu ha me te faisteman,
sau blöir ja glaer som daren

Ess tu nu ville ge meg ja,
o räcka näfven te tegen,
piromen, had da vore bra,
sau slapp ja änklinga-legen.

Målet från Vinslöv. V. Göinge härad
Adam Jordan Kröger

ilål-fastän
daren-dagern
tegen-tecken
piromen-gammalt kraftuttryck