Skeppar Vesterbom :- De jävligaste stormar ja ´ar vari mä om ,
var på Röda ´Avet, faens blod !
Dä var när ja seglade jungman mä H´alma , jädrar !
Vi´öll till där i Röda ´avet nåra månar, för vi ´adde frakter där,
men storm var´ä , ´älvitte , så vi såg botten jämt mellan sjöarna.
Skeppar Mattsson:- Mellan vicka ´amnar segla i då ?
Vesterbom :- Mella ´Ull hå H´antwerpen.
Mattsson :- Va i ´Ällvitte ´adde I då hå göra i Röda ´Avet ?
Vesterbom:- Dä va dä ja sa te skepparn också :-
Va i ´Älvitte ´ar vi ´är å göra ?