Det doftar sprit från en av våra stora.
Med ordnar pyntad som en kakadora
kräks här en riddare som vet sin rang.

(ur: Hjalmar Gullberg, " Ensamstående bildad herre")

 

"kakadu" "stoltserande grannlåtsfigur"