Ja har vad i Höja , ja har vad i Starby ,
ja har vad i Källna , i Grydeva kru ,
där feck ja drecka dai sju pilleknäcka,
där kan j drecka dai sju inú .

Ja har vatt i Höja , ja ja har vatt i Höja ,
där fick vi kaffe , där fick vi göga ,
där fick vi pilleknäckarna sju .

Ja har vad i Höja , ja har vad i Öja ,
ja har vad i Harresta gäsjivargår ,
där fick vi snusa , där fick vi rusa ,
där fick vi sköja me flickorna .

ur säasä 1949