En grå septembermorgon kommer skolinspektören på besök till
den lilla byskolan för inspektion.
På trappan utanför ingången står en liten påg  och huttrar i
morgonkylan.
- Varför står du här påg ?
- Ja e utkörd !
-Då har du väl hittat på nånting dumt . Vad har du gjort ?
- Ja har fesed !
-Ja , där ser du hur det går, Här får du stå ute i kylan ,
men dina kamrater......
-Ja , dom får sitta där inge i osed !


Drängen Truls hade en tid legat på lasarettet i Lund
och när han kom hem tillfrågades han , hur det hade varit.
-De ska ja si , ad de va itt fint ställe !
Man fick smör på bröed  å smör på gröden ,
ja en fick till å me smör på tarrmomedern !

Lille Pers hjärtesuck:
-Om far vell å ja vell å min bror vell å min syster vell å Gud vell
men ente mor vell,
så får vi ente pannekagor te midda ändå.

Jins Kals Ola skryter:
-Fosst ga ja´nom en på vinan, men de ramma ente,
sen ga ja ´nom en te på samma ställe, så han damp.
Men når ja reste mi upp så va han gåen.

Det var ett bröllop, ska jag säja, så det stod härliga till,
spettekagan va när halvannan aln hög och bagad på hundra ägg,
och där var inte mer än en enda matske panntofflemjöl i smeten.

Romantik.
-Sir du månen på himmelen, Kalle ?
-Ja men gjår ja sau.
-Sir du, hur klart den lyser ?
-Ja men gjår ja sau. Hofor di ?
-Lika klar ä kjarleken mellan dej o mej.
-A domheder !

Drängen Truls hade avverkat sin middag i den trygga tron
att eftermiddagens arbete skulle bestå i trumling,
en mera matsmältningsbefordrande än egentligen
ansträngande sysselsättning.
Av någon anledning ändrade emellertid patron ordern
till plöjning
varvid Truls med djup grämelse utbrast :

- Å ja , som har eded för tromling .