En kärleksvisa

Jag köpte min kärlek för pengar ,
för mig var ej annan att få ,
sjung vackert , I skorrande strängar ,
sjung vackert om kärlek ändå ,

Den drömmen som aldrig besannats ,
som dröm var den vackert att få ,
för den som ur Eden förbannats ,
är Eden ett Eden ändå .

 

Gustaf Fröding