knappologi
(om vetenskaplig systematatisering av betydelselösa ting),
efter Aug.Strindbergs skildring (De lycksaligas ö.Sv öden
och äventyr 3 .1884 av knappsamlaren , som fick en
professur i "knappologi" och genomförde en vetenskaplig
systematisering av knapparna, som indelades i i dels knappar
med hål,
1) med ett hål,
2)med 2 hål osv.,

dels knappar utan hål,
1) utan ett hål,
2)utan 2 hål osv
(parodi på arkeologen Oscar Montelius´typologiska system).

 

ur Pelle Holms Bevingade ord