Vid en instruktionsföreläsning på Revinge yttrade korpralen bl a :
-Ja , pöjka , norr en uniformsrock sidder rätt på kroppen ,
ska den fjärde knappen sidda mittfor navelen.
En av "krigarna" tyckte detta var fint uträknat och började på sig
själv undersöka om det ägde sin riktighet , men kunde inte få det
stämma , varför han fattade mod och sa till korpralen:
Dä gjorr de ente po mej korpral !
-Då ä du vanskapt, din bondkanin , forr knapparna sidder rätt.