Kognaksprof.

För att undersöka, huruvida kognak är äkta eller konstgjord ,
behöfver man endast upphetta ett prof i en blecksked öfver en
lampa ; efter potatiskognak kvarstår en rest, som luktar finkel-
olja och har en obehaglig, rifvande smak ; resten af äkta kognak
däremot har en vinsöt lukt och en vinsyreaktig , något skarp men
ej finkelartad smak.

 

varukännedom 1903