Konst

Me cigarr i mongen
å i köpsta-klär
står vid björkedongen
liden fin konstnär,
ritar konstia figurer
å en ra me kromelurer.

Annors ska te kräjen,
går så nätt fårrbi,
stannar te po väjen,
glor på hans staffli,
där e ronninga å pricka,
fargen sidder i små klicka.

"Nårr modärnt de gäller,
står en som itt fe
va de fårreställer
kan en ente se.
" Annors går så nätt å grongar
på en konsti tid, som stongar.

"Hos min far där himma
va en tavla fin,
allri kan ja glimma
farses stolte min,
de va "Männskans år frå itt te hondra"
de va konst, en får beondra"

"Räjn å solskinn" Gerda Åkesson