Åklagaren korsförhörde ett vittne:
" Är det så , att ni fick 3.000 kronor  för att se till
att den åtalade blev frikänd ? "
Inget svar . Vittnet bara tittade ut genom fönstret ,
som om han inte hört någonting .
Åklagaren upprepade frågan

 och resultatet blev detsamma.
Ingen reaktion .
Till slut vände sig domaren till vittnet :
" Vill ni vara snäll och svara på frågan "
" Åh , förlåt mig " sa vittnet överraskad . "
" Jag trodde det var er han pratade med "