Ä du inte redit kryer Anton ? Du har ju inte vatt fuller sen månsagillet. Sau nu dau du ska på gillet, sau ta för de ! Å pau möronen dau ja kom him dan etter, sau skrego ongarna: Mo-or, mo-or, nu ä far kryer.