Avlägsna kvasarer


avstånd 3 miljarder ljusår


Kvasarer är galaxer med ett svart hål i mitten.


De avger stora mängder strålning.


Kvasarerna är de mest avlägsna himlakroppar
som astronomerna känner till.

 


ill.vet.2018/18