Kyssande vind

Han kom som en vind .
Vad bryr sig en vind om förbud ?
Han kysste din kind ,
han kysste allt blod till din hud .
Det borde ha stannat därvid :
du var ju en annans , blott lånad
en kväll i syrenernas tid
och gullregnens månad .

Han kysste ditt öra , ditt hår.
Vad fäster en vind
sig om vad man får ?
På ögonen kysstes du blind .
Du ville , förstås, ej alls
i början besvara hans trånad .
Men snart låg din arm om hans hals
i gullregnets månad .

Från din mun har han kysst
det sista av motstånd som fanns.
Din mun ligger tyst
med halvöppna läppar mot hans.
Det kommer en vind och går:
och hela din världsbild rasar
för en fläkt från syrenernas vår
och gullregnens klasar .

Hjalmar Gullberg