Ogifta Stina Larsdotter var inte vidare snarvacker
och inte värst kvick heller ,
men när hon i Fogelviks missionshus klef  fram
och vittnade om den yttersta dagen ,
så gjorde hon ifrån sig som en hel karl.
I ska inte vara rädda , mine käre vänner ,
 att vår Harre inte kan skelja på fåra å gettera .
di säjer nock , att dä utrikes ska finnas får ,
 som är så lika getter ,
att folk har svårt att skelja dem åt,
 å därföre , käre vänner ,gör dä ingenting
om en på yttersta dagen ser ut som en get ,
baresta en ä ett får .

 

Albert Engstsröm