Lasse liten - modell 44

På östfronten sägs en lettisk styrka med 14-, 15- åriga pojkar
ha varit i blodig strid med ett ryskt förband ,
vars medlemmar var i samma ålder .

Gud som haver barnen kär ,
se till mig som liten är .
Se till mig och mitt gevär ,
Herre i ditt rike .

Lillans tappra lekkamrat
redan är en flink soldat ,
kastar duktigt handgranat ,
trycker i ett dike .

Lasse , Lasse litens lek
slutade när  Lasse skrek ,
Lasse han blev hastigt blek
av ett skott i magen .

Lasse , Lasse, nå än sen ?
Leken slutar , du med den.
Årets stora barnavän
flyger över hagen .

 

Stig Dagerman