Den gamle ligkistemagaren

Av C.O.Svensson

Ja minns saa vajl den gamle ligkistemagaren.
Han hojte Grönvallen faa han bodde paa Grönvalla-tapet
bått i Östraskon.
Han brugade komma te pausten hauannan da nä da va paustada,
o dau saad han o väntade sa tölega o slickade paa käppakryckan
o to se ojn pris snus i najsan dau o dau.
Grönvallen som vi kallade hanom, hade grönrudega kläo o smoläastövla
o väst mä tvau raå knappa.
Han hade siiskägg som va grautt o sau milo o gooå ud,
monnen va gäana oben o sau sa millo ud o tongan lejte i monnen pau
hanom sau foat han höade nöd glatt ella lojsamt.
Han hade na tining som hojtte Fäderneslannet.
Ojn o anen gaung feck han ojt brojv, men da va inte sa titt.
Da va frau nön i Amerika som han va släjt mä.
Nä da va nön so va döa pau nööd ställe så skickades båå ajte Grönvallen,
fa han skolle öllti göra ligkistan.
Han hade ölle tarra gränebrädo terojs.
O dåå sa öd han feck vaasel hau gaunn de va fraugan om o göra kisto.
Dau rablade dau ude blann ligkistebrädona o dau flög uglan övo huset.
Ve begravningo sad öllti Grönvallen pa ligvajnen ve kusken.
I lomman hade han skrumejseln som han hade hatt näa han skruade pau
låget nä do anhörega had sojt pau liget fa siste gaunnen .
Grönvallen saad sau alvosasammå.
Sin ve köakan hjälpte han te mä o dra ud gålet som kistan sto pau i
ligvajnen.
O nä begravningen va övå sa hjälpte han te o skåda joå pau graven.
Sin va han mä pau gillet hojla nötten, aud o drack o talte om historio.
I sin ongdom hade han vaed i Danmark på jäanväjsbygge.
Da va sträjnt aabe, sa han.
Inte maunna sto rycken däa i då haura,seja lojran.
Då hackade mä stora kaapa o faamänno o insjenjöro sto övo då o skrege
öd då, nä då söjte wila se ojn stonn.
O da va den ojne ajte den anne, som feck blohosta, sa bloon sto au då.
Dau finne då sluda o ga sin väj,o dau to annra ve.
Sau bejynte då nye pau o hacka mä kaapen i den haura lojran ajnna te blon
sto au då.
Sau geck da mä den ojne ajte den öannre, men Grönvallen tjänte maunna
päjnå pa da faskräcklega jäanväjsbygget i den haura lojran.
Män dä va hemst o soj ölla som hostade blo sin då hade hackat mä kaapen
i lojran.
Män da va gött om fölk sa da joe inte nöt om nön hostade hajl se.
Saudant o med mojo talte Grönvallen om pau gillen.
Han vaa meed doktego pau o göra gongestola mä.
Han konne beregna då sa bra sau då sloo inte övo udan da va inte faalett
o gonga i då.
Inte nön konne laga ett ojt laus som Grönvallen.
Han va nästan konnego i öllt.
Den snaure bonnen Jon i Stölpare skolle säl fasöga o göra ojn gongestol
ajte Grönvallens mönnstå, men da ble inte da samma som Grönvallen joet den,
o faste gaunn Jon skolle gonga i den slo gongestolen övo å Jon i Stölpare
flö baglänjes ud i kammaren o hannsa kärinn ble räddå sau hon höll pau å
mesta vedet.
Hon trodde öd hennes gobbe bröd nacken au se.
Sin slo då sönno gongestolen o kylnade op den i sättonen o beställde en
nyå gongestol au Grönvallen .

Ur säasä 1953