Schulsa-Pelle:- Ja körde över Nybroasjön en vår , å isen va så klen
så ja körde ned gönom den ena vaka å opp genom den annra över hela sjön.

Snickars-Olle : - Värre då ja körde där, ja åg en vår.
Isen var så klen så hästkratjen feck simma från lann te lann.

Böljes-Erker :- Ja körde där en gång, ja åg.

Snickars-Olle:- Hur geck dä för deg då ?

Böljes-Erker:- Joo , ja dronkna.