Litt po sne kåmmer injen ve, männ rent po tvart e ennte varrt

Man ska lägga sig med grisarna och stiga upp med hönsen.

De ska skarp lud till skabbeda honga.

Dämm, såmm har gått åmm smör , läjjer såmmt i kålen

Sohogg går ijänn.

Dänn kåmmer allti fram, såmm kåmmer drivandes me studa.

Jaga o injed få, plöja o injed så, lesa o injed förstå, de vinjer injen på.

Dänn såmm frågar ätte sitt eed vidd, bler ennte klogare änn han e.

En hong , å en häst, å en kar kan en lära. Men en ko, å en so, å en kvingja, kan inte sjäflve fan tvinngja.

Dålli klåckare såmm ente vidd va prässtens ha ti midda.

En vill ennte eda darr di har bedet, männ en få eda va di har sjedet. (egentligen om möss)

Dänn ene tyttjer om itt, dänn anre åmm itt aned. å däffer bler all mad eden o alla töser jutta.

Sjonger en fastanes , kåmmer en i höjaröven innjan kväll.