Litt po sne kåmmer injen ve, männ rent po tvart e ennte varrt

Man ska lägga sig med grisarna och stiga upp med hönsen.

De ska skarp lud till skabbeda honga.

Dämm, såmm har gått åmm smör , läjjer såmmt i kålen

Sohogg går ijänn.

Dänn kåmmer allti fram, såmm kåmmer drivandes me studa.

Jaga o injed få, plöja o injed så, lesa o injed förstå, de vinjer injen på.

Dänn såmm frågar ätte sitt eed vidd, bler ennte klogare änn han e.

En hong , å en häst, å en kar kan en lära. Men en ko, å en so,
 å en kvingja, kan inte sjäflve fan tvinngja.

Dålli klåckare såmm ente vidd va prässtens ha ti midda.

Dänn ene tyttjer om itt, dänn anre åmm itt aned. å däffer bler all mad eden o alla töser jutta.

Sjonger en fastanes , kåmmer en i höjaröven innjan kväll.