På " ljugarebänken" nere vid fiskeläget-badortens hamn
sitter en ljum sommarkväll tre gubbar ,
sjuttioåtta, sjuttionio och åttio år gamla.
 En sommargäst har sällat sig till trion och samtalet glider in på
 ålder, kondition och sådant som ligger nära till hands vid samtal
med gamlingar.
 Gubbarna gör samtliga ett piggt intryck och bedyrar också
att de är väl bibehållna.
78-åringen :
-Ja står mej gott. Jodå. De´ e´ egentligen bara hörseln
 som ente e´ så prima iblann.
79-åringen ;
-Hörseln e´där inget fel på hos mej, men ja´ser ente riktigt bra.
Ja´kan ente läsa de´
´finstilta i aviserna...
80-åringen :
  -Ja´ både ser o hör bra. Jajamen!
 Så på de viset e de bra me mej.. men de´e ´nåt annat.
 Som i morse tillexempel.
 Ja´vagna å så Karna ligga där strax ve´sidan om mej
osså tänkte ja´.. om man skulle ..Så ja´puffa te henne å sa´:
 Karna, ,sa´ ja , ska ja´
komma över å vänslas litta me dej ?
Men då vände hon sej till mej o sa´:
 Va, du v´a ju här for en halvtimme sen  ..
Så minnet e´ente som de´´ ska va.