Länge-Jinsen

Länge-Jinsen, grov och stark som en björn, kom en
vinterkväll full och oregerlig körande mot hemmet.
Vid handelsmannens lilla hus höll han in hästarna
och rekvirerade från vagnsätet en bier av handlaren,
som stod på trappan och just stängt butiken.
Denne förklarade, att Länge-Jinsen fått nog med fylle
och att han inte sålde mer bier så sent på kvällen.

---Faur ja inte en bier, sau välter ja huset för dej ryter
Länge-Jinsen.

---Ja gör du da, om du kan, genmälde handlaren.

Varpå Länge-Jinsen hasar sig ur vagnen, placerar 
ryggtavlan mot husväggen och tar spjärn med fötterna
i marken.
Som denna var frusen och hal glider Länge-Jinsen från
väggen och sätter sig med en duns på stussen.

I sitt omtöcknade tillstånd tror han emellertid att huset
fallit och säger triumfernade:

---Nu kan du ha da sau dant.