Lyktemannen
( Hyby)

fårrtridd, förtret, olycka
jusa , lysa


Min far hadde en gånng vad tjöranes ude, å så hade hann
bled siddanes länje ve Vilans kru , de va fårr rässten hans
fårrtridd , fårr där la han sitt goss.
Männ när hann så skolle tjöra himm så komm hann ud fårr
löjtemannen, å löjtemannen fyllde hann änna himm ,
å gobben sa: "Kåss för fan, du kan jusa  fårr mi ,
männ ja sättor innj öjen."
Å de jore löjtemannen åsse, hann juste fårr han , når han
to hästana ifrå vöjnen å satte innj domm i stallen.
Männ sin fyllde hann hann innj i stuarn å for åpp i
skostenen , å där hållt hann itt sånnt alló , såja ble rädd
å sprant hänn ti måffars å sa:
"Nu e då påkkor säl i stuan darr himma."
Å gobben hann va ännte lij si, männ löjtemannen hann va
i skostenen, å di måtte ha tre prässtor did ti o lesa övor hann ,
å når di hadde lest , så fårrsvant löjtemannen , å så ble
gobben bra ijänn.