Den gamle korpralen (till rekryten):-
När du kumderer marsch , så ska du inte veska,
som om du låge på ditt öttersta ,
 utan du ska vråle ,så att skogen på annra sia slätta
böljer som en havreåker ,
å när du kumderer halt ,
så ska du ge te ett sånt illhojande,
så att klockera stannar i feckera
på varendaste kar å di känner ,
som om du hade kleppt å derases livstrå.
Å när du svär å bestraffer ,
 så sa dä inte va sjöttan eller attan
utan så däå oser bränt horn om muntasera på dej ,
om du hade nåra , din lille söte jäkel

Albert Engström