Mattson berättar :

Den värsta segling ja va mä om dä va i grekiske arkipelaschen.
En storm va dä å trångt å buktigt emella öa,
 så en feck vänna femti gånger i minuten 
 - å rorsman ble skelögd -
å ingen kunde hålla reda på styrbord å babord ,
utan där feck en stå en i var sida å ropa i ett
"här ä babord", å i andra sida "här ä styrbord"...
å mi oxeltann flötta sej te babordskäft -
 å halsen på skepparn vred sej runt fyra slag -
å när vi kom uti vatten igen ,
så såg vi att vi segla baklänges
 å att riggen hade  blett vänsterslagen
 å att taljera gick åt fel håll-
å föttera på oss allihop va vända bakåt ...

-Va dä inget mer ?

Mattson :- Jo, så va dä skepparns höna ,
ho värpte korrugerade ägg en hel vecka ätteråt ...
å hela besättningen hade ett helsikes sjå  mä å räta
alle spikera för timmerman ,
 för di hade blett som korkskruva -
å mä dä hade vi å göra tess vi kom till Konstantinopel ,
men där feck vi logn.

Albert Engström