" Nu e de dajs , sir mor ," nu kommer far.
Spring ud å möd en mens ja vännor sillen .
Mor donas vant mä tallrika å kar
å lötter stegepannan ifå illen.
 

De e på sommaren , vi e på platt
å sättor au får allt va tyed majtar.
Där kommer far ! Han vinkar mä sin hatt.
Vi stannar ånnatrödna te å fajtar.

 

Far leor voss. Vi tar så långa fjed.
I dåren väntar mor i fårklä broged
å sir : " Gomidda !  Kommen ing å ed,
Ja lötte nyss panntofflorna frå koged ".
 

" Tack mor " , sir far. " Va de e varmt i da,
litt drickablånning fåst de skulle smaga " .
Ja , sånt de komme en ihu med bra
fåst de e många, många aur tebaga
.