Matts bagare släpper bragare på bragare .

 

Nu ska ni få se på gastafes , sa biologiläraren.

 

Ja skulle gärna ge di ell på rygecegaren,
men ja råkte sätta käringafes på sista asken.

 

Hon e den varrsta osadora ,
å ändå tror jag inte hon sitter o fis ,
men hon vaskar si väl inte.

 

Skräddare skräddare slinkenben
 rätt som han sitter så släpper han en.

 

Den , han ränner te docktaren
 bara han får en fis på tvärenen
.

 

Åke Ohlmarks Skånsk Svensk Ordbok