Ja kan ondras..

Ja kan ondras , hånt han ha ed,
han däroppe,
höjt övanfår stjarnorna,
om han ser våss alla,
vi smau kröp,
som gau här o trö på joren,
inte bara di store,
baronen o länsmannen
o prosten o Per Lars Agust,
som e handlare i staen
o ha rock me selkefodor.
Måntro ad han ved au,
når en bär se rälit ad,
o bler arri får ed,
ella han inte fraugar ätte ed ?
Han ha ju en hel del anned o tänka pau.
En vell ju inte precis synda,
men engan en ved ored au,
så ha en gjor nåd galed.
De e somma som sir,
ad de hjälpor o ånka se,
o väl vore de ..
Ja kan ondras, hånt han ha ed,
han därnöre,
han, den svorte me svavelsjön,
om han råor se säl,
ella han e tvongen te o lya.
De e ente gott o veda,
hånt de hängor ihop.
En skålle ju kånna tro,
ad di va okompanes,
di tvau storgåbbana,
men vem ved ?
De kan gott hända
ad di hålla ihob,
fåsst engen kan fårstau dom,
di tvau obegibelit store,
han däroppe,
höjt övanfår stjarnorna,
o han därnöre,
han ,den svorte me svavelsjöen.

Daniel Rydsjö