En man som var gift med en änka , misstänkte, att hustrun
var honom otrogen och besökte i anledning härav sin präst.
Denne försökte lugna honom men förgäves.
Till slut utbrast den svartsjuke :
-Nej pastorn , jag vet av egen erfarenhet, att en aldrig kan
vara säker.
Därtill kände jag henne för mycket medan Sandberg levde .

 

Johanna , sängliggande sjuk å Leasjö ålderdomshem:-
Å ja min stackare som får ligga här å inte få dö .
När Krestina va sjuker så feck ho läkare å feck dö
å när Anna-Greta var sjuker feck ho läkare å feck dö ,
men ja min stackare får ingen läkare å ja får leva .

 

På Svenljungabanan får en stationskarl tjänstgöra
som extra konduktör en lördag eftermiddag.
Framkommen till S. station går extra konduktören
fram till lokföraren och följande samtal uppstår :
Lokföraren :- Dä va me knapp nö vi orka opp för
sista backen.
Konduktören :- Ja , ja kände dä, därför brömsa ja
hela vägen för att vi inte skulle fara baklänges .

 

Albert Engström