Att vara född med otur

av Pälle Näver

Två riddare av vägen
i sällskap kom en dag ,
den ene glad och välfödd ,
den andre sur och svag.
Den magre dystert frågte
" Hur kan det vara fatt
att du är så belåten
och fet och full av skratt ?"

" Jo " , svarade den fete
" jag har min egen tur
och vidare en födkrok
i fickan här på på lur."
Och upp han drog en - hästlort
en torr och skrumpen klick
och höll framför den magres
förgrämda, trötta blick .

" Så ofta jag blir hungrig
så går jag nånstans in
och ber om ett glas vatten
till denna lorten min.
Och vartenda bondkök
man svarar på mitt prat:
Sånt kan man inte äta ,
stig fram ska du få mat "

Den magre lånte lorten
och skyndade sej tvärt
till närmsta gård och läste
harangen som han lärt...
Men bonden steg från bordet
och menade som så :
Följ mä mäj ut i stallet ,
en
färsk du där ska få ! "