Giftiga pepparkakor

 

Att den pottaska, som användes i en del brödbakning och
särskildt ymnigt till pepparkakor, ej alltid är ofarlig, bevisas af
de undersökningar, som apotekaren C.E. Carlsson i Lund
sommaren 1903 gjort af pepparkakor, inköpta å olika platser,
bl. af äfven i Stockholm.
Han har nämligen funnit sådana innehålla stora mängder
arsenik, härrörande från arsenikhaltig pottaska.
Till bakningh bör endast användas
renad pottaska.

varukännedom 1903