På sex sekunder avger pistolstjärnan lika mycket energi ,
som solen gör på ett helt år. Det är så våldsamt att den
troligen kommer att dö i en gigantisk explosion redan om
1-2 miljoner år.

Hubbleteleskopet har identifierat den största stjärnan någonsin.

Astronomer vid UCLA-universitetet i Californien, USA,
har bekräftat fyndet av universums hittils ljusstarkaste stjärna.
Stjärnan är en jätte, som avger tio miljoner gånger mer energi
än solen och som har en diameter, som som är lika stor som
hela jordens omloppsbana runt solen.
Stjärnan - kallad pistolstjärnan efter formen på den omgivande
stjärnbebulosan - befinner sig på 25000 ljusår bort, nära
centrum av Vintergatan.

Trots sin enorma storlek och våldsamma energiurladdningar
kan den inte ses med blotta ögat. Den har varit känd sedan
början av 1990- talet, men först med de nya bilderna från
Hubbleteleskopet har dess storlek och ljusstyrka bekräftats.

Enligt de amerikanska astronomerna måste stjärnan redan från
början ha varit så tung att den faller utanför de gängse
teorierna om hur stjärnor uppstår.


Ur Illustrerad Vetenskap nr 2 1998.