Jag flitigt gått kring hela sta´n,
Att se mig om hvad jag dig ville gifva.
Jag vet ej än, hvad det skall blifva :
Jag tror jag ger dig fan.

Elias Sehlstedt