Rajnvär

Mod hummed po en lered vaj
gickj Sven å va så våd o trätt,
Han hade varred po arbaj,
å rajned svala strit å tätt.

Han tråde ettor litta mad
å stuevarme ,torra kle,
men kvinjan hum va tjock å lad,
så de ble ente mied te.

Når han kom inj så va där kalt,
å kvinjan lå po nyl o sau.
Po bored sto lid brö å salt,
nåd anned syntes ente au.

Å Sven ble nästan vickjevill
å skreg: "Du e ju ente klog !
Nu skolle du ju spejad sill
å hatt panntofflorna po kog."

Då vagna kvinjan ti å sa:
"Di va då rekted bra du kom.
Di har ju vadd sånt vär i da,
å bränneslådan den e tom,

så du får ta å ge di ud
å ta panntoflor me di inj.
Du e ju ändå våd forrud,
så di betyder injentinj."

Men då sa Sven: Nu e ed slut.
Du har vatt lad i flere år,
di e po tiden du vidd hut."
Å Sven han ilsknar ti å går.

Å han gickj ettor en spann vann
å hällde övor kvinjeskråed
å sa:"Nu kan du säll gå ud,
forr nu e du ju osse våd."

"Pär Jinsen i Mossen å anned folk" Elly Hallgren