Räled vä´r
Göinge härad
Rajned smäller o smadrar på tagen
stuan ä full udå våda klär.
Mor svöber sjalen bäder om magen,
hodrar o fryser. Ja, tvi sånt vär !

Gåren ä full me smörja o bröde,
pigan får träskorna fulla mä vann,
drängen ä våd, o ser ud som en slöde,
å tagrännan öser dä som å en spann.

Hönsen går där o asa mä stärten,
våda o mögeda ,så dä ä skam
drängen får ge dom på snaggen mä snärten,
fär jämt ska di ställa se, där han ska fram.

Bonnen går ude på agern o kragar
halvröden havre avuren o tvär,
negerna dryba, o rajned blagar
ner i hans nacke: Ja, tvi sådant vär !

Snusdosan ofta får opp udå lomman,
nåd får han ha för å trösta se mä.
Ja fy sådan ställning, här ligger nu somman
au årslångt bekömmer , hans präktiga sä

o rödnar i rajned, men räntan på lånen
den växer o öges varendaste da,
o hår de ska ble, vete gubben i månen,
för inte ved ja, var ja penga ska ta.

Ja, fy va en fattiger bonne får lia
o ha dä illbattet på öllahanna vis,
o hår en vill slida, o hår en vill gnia,
så hjälper dä inte - ånyo en pris.

Bäst vore gi katten i hela besväred,
ha aksjon på klabbet o flötta te stan,
där har en sin dalön, kan strunta i väred
o får ligga o lada si hälten å dan.

Ännu en funderpris han tar se au dosan
o rister sin sloghatt, som dryber å vann,
o sakta i kvällen han hemåd styr kosan-
dä börjar o ljusna i väster ett grann.

Arvid Petterson Ur En bondes sånger