Kvinnosakskvinnan patronessan Y. möter på sin
morgonpromenadgodsets fiskare som är ute för
 att se om sina laksryssjor och
slår sig i språk med honom .
 Efter en stund :
-Det var förfärligt vad Jansson är gammalmodig.
Men Jansson är väl i alla fall med på kvinnans rösträtt.
-Eran rösträtt . Ja visst faen sa I har rösträtt ,
teminstingen när de gäller å välja barnmorska
.