Jag har vad i Höja , jag har vad i Öja ,
jag har vad i Haresta gäskivaregaur.
Där fick vi snusa , där fick vi rusa ,
där fick vi ligga pau flickornas laur ,
å jag fick inte ligga hos pian ,
jag fick bara sidda ve sian .
Jag fick inte kager te kaffet ,
jag fick bara socker o vann .

 

Efter Ingemar Ingers, som arbetat vid
dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund och
som inte enbart dokumenterat de skånska
dialekterna, utan även tecknat ned visor
och låtar.
Denna polka har en liten text, slagdänga
som de sa, och den handlar om byarna
på Österlen
.