Saxat ur Illustrerad Vetenskap 1984..

Om man kunde köra bil till solen med konstant 100 km/tim
skulle det ta 176 år utan pauser.

Ett normalt stjärnskott är inte större än ett sandkorn, hur
mycket det än lyser på natthimlen.
inte ens de allra största och kraftigast lysande metorerna,
som ser ut som riktiga eldkulor är större än en ärta.

Med en jumbojet, som flyger med en genomsnittshastighet
av 1000 km/tim, skulle det ta 16 dygn att flyga till månen.
Resan till närmaste stjärnan skulle ta närmare 5 miljoner år.

Instrumenten i IRAS-satelliten är så känsliga, att de kan
upptäcka en glödlampa längst ut i vårt solsystem.

Hannen av kejsarmalen kan känna lukten lukten av en hona
på 10 kilometers håll trots att varje hona endast har knappt
en miljondels gram locksubstans.

Gräshopporna är riktiga matvrak. En stor svärm på mellan
40 och 80 miljoner kan äta upp 80.000 ton säd på en enda
dag. Det vore tillräckligt för att hålla 400.000 människor i liv
i ett helt år.

I en typisk vintergata finns det över 100 miljarder stjärnor.
Man tror, att univsersum innehåller 100 miljarder vintergator.

Örat är en sensor med stort omfång. Den kan inte bara höra
ett startande flygplan utan också ljudet av ett andetag som
är 10 miljarder gånger svagare.

Om jordens yta jämnades ut både över och under vattnet,
skulle världshavet täcka hela jordklotet till ett djup av
4 kilometer.

Minutvolymen är den mängd blod som på en minut strömmar
genom hjärtat.För friska människor i vila rör det sig om mellan
4 och 4,5 liter. På ett dygn blir detta alltså 5700-6500 liter.

En typisk röd blodkropp lever bara i 120 dagar. På grund av
dess korta livstid måste kroppen ständigt bilda nya blodkroppar.
Under en människas livstid bildas över ett halvt ton dylika.