Saxat ur Illustrerad Vetenskap 1986

Drottningen i ett termitbo kan lägga 8000 ägg om dagen i flera år
tack vare sin buk, som utvecklas till en uppsvälld äggkläckningsmaskin.

Den komet som har längst omloppstid är Dalavans komet, som observe-
des 1914. Astronomerna räknar med att se den igen först om 24 miljoner
år , men ännu har man inte lyckats bestämma dess bana.

Hinduerna tvättar inte bara bort sina synder i Indiens heliga flod Ganges.
Över 100 byar tömmer sitt avfall i den . Nu är floden så förorenad att det
har utbrutit en brand i den.

År 1874 beräknade William Schanks talet pi med 707 decimaler.
Hans rekord slogs först av elektronräknarna.

En kubikcentimeter vatten innehåller 33 triljarder vattenmolekyler,
d v s 33 000 000 000 000 000 000 000 stycken.

Sovjetiska biologer lyssnar nu till vattenloppors hjärtslag.
Vattenlopporna är nämligen känsliga för föroreningar, och deras
millimeterstora hjärta kan genom en oregelbunden frekvens avslöja
dåligt vatten.

Avskiljandet av en molekyl av helium från rhodium tar bara
0,000 000 000 000 8 sek, och är troligen den snabbaste kemiska
reaktionen.

Vintergatan är sannolikt 30 % mindre än man hittils antagit.
Om mätningarna är korrekta är solen endast 22 000 ljusår
från centrum.