saxat ur illustrerad vetenskap 1989

Varje njure renar cirka 1800 liter blod per dygn.
Härav bildas det halvannan liter urin.

Hos en 75-åring har hjärtat slagit över 2,5 miljarder gånger och
pumpat 200 miljoner liter blod genom kroppen.

Om man räknar ett tal i sekunden tar det 11,6 dagar att räkna
till en miljon. Men det tar 31 år och 252,1 dagar att räkna till en
miljard.

Vänster hjärtkammare pumpar dagligen ut sju och ett halvt ton
blod i blodkärlen.

Legobitar är kära leksaker. Två vanliga bitar med åtta knoppar
kan sättas ihop på 24 olika sätt. Tar man fyra bitar till ökar
antalet möjligheter till 102 981 500.

På världens mest trafikerade flygplats går det bara 90 sekunder
mellan 2 landningar. I Chicago använder man 2 landningsbanor

samtidigt.

Ett typiskt åskväder har lika mycket energi som 10 atombomber.
Lyckligtvis frigörs energin under längre tid.

En ung kinesisk kvinna har lärt sig 15 000 telefon- nummer utantil.
Hon har vad man kallar ett eidetiskt minne,dvs hon kan
fotografera av ett stort material och framkalla det på kommando.

Yasumasa Kanada vid universitetet i Tokyo har rekordet att räkna
ut decimaler till pi. Han har kommit fram till 134 217 00 st

Ett stort solutbrott sänder ut energi tillräckligt för att förse en
miljonstad med elektricitet i 200 miljoner år.

Flyttkranen som arbetar vid den nya Stora Bältbron i Danmark är
så stark att den kan lyfta det största Stora Bältfärjan full med bilar.

Världens första kraftverk, som använder kogödsel som bränsle
fungerar nu i Kalifornien. Den förbränner varje dag 900 ton
gödning och ger elektricitet nog för 20 000 hushåll.

Det tar bara en biljonels sekund för en molekyl att bildas eller delas.
Ändå kan man nu med hälp av laserstrålar som blinkar 1 000
biljoner gånger per sekund, följa hur en molekyl skapad av natium
och jod går sönder.