En artikel på bygdemål kan ha sitt intresse att läsa. Den är hämtad från en tidning,
som hade namnet "Strålkastaren" och som utgavs i Sibbhult under 1930-talet.
Sannolikt var det framlidne rekdaktören m.m. Harald Krafft, som var skribent och utgivare.
"Ojn cykeltur" skriven av en person med signaturen M.N.A rekommenderas till läsning.


Ojn cykeltur


Ja träffade redaktören fa den här tidningen härom dan, o sa velle han öd ja skolle skriva
ojn rojseberättelse, fa da göra doj i andra tidningar. fa han vesste öd ja ä ude met o cyckla
o soj me ikring, o öd ja skriver i andra tidningar, o met rittet va ja ude fa ett pa maunadå sin
pau ojn cyckeltur här frau Hösjmo o ud öd Hjärsaushaullet, o ja ska sa gött ja kan tala om
hå da sau ud, fa da ä vall inte sau maunga som kommet doj väiana.

.Daj va en söndasmöen, ja kom ud, sa da tyte ja da va sa grant väa, sa ja feck föa me o
ge me iväj, ja hade ju lide mä krägen o annat o stampa mä,sa da le opp pa famiddan
innan ja kom iväj.

Ja kom ud te stora väj, o sa kröb ja pau cyckeln, o sa kom ja strais te Höjsmo,
o da ä ojn by som gau framöd, doj bygga da ojna huset aite da andra, där ä tvau handlare,
koprativa och Alfreds, ojn samlingsal, där doj ha sina möden o biografer, här ä kafe´,
. ångsav ,o stojnberg strais ovan ve, o sin ha doj byggt try ella fira hus nojdet mod brobacke,
sen frau brobacke o nojdet ager man gönom en grannå sko, sa komma vi te Knaiggatapet,
där ligga husen sau grannt mä sina granna traigaura ikring.

Sau ha vi ojn bid ijen som inte ä nöt byggt, men sa kommå en te trallemyllan där ä mä nönna
granna hus, o naista plass ä Fäoköb, den gamla riksdagsmannagauon o onnantagshuset,
doj sau vailhaullna ud, men sin den andre gauån sau rätt sau fafallen ud, där ä ojn rävagaua
mä,lide nojdet pau ojn ager.

Naista plass vi komma te ä Sebbholt .

Ja ha höat öd daj ska va ojt sau grannt o vailoaurnat samhälle, men ja tror ja soitt plasser
som vatt lia granna o i aurning.

Ojt au doj faste husen en kommå te, ä nösla glasmageri, sau ja, o sau en liden bid nojdet
ha vi ojn smea, o botte ve väjaskälet ligger ojt bageri.

O se kommå en övå Sebbholtsaun, o dau trodde ja genast, ha doj rävagaur här mä,
fa da va höjt staket o hängelaus pau leet.

Men sa tittade ja bottet, o sa sau ja da va Folkets Hus o park.

Däa va laint grais sa da sau inte ud te o vatt nöet folk pau aur o da.

En fau maist ont au da, när ojn tänker pau doj törre backarna däa hemma.

Lide länge nojdet i byn ha vi stationen, o mittfa den ä koprativa.

Där joåt stora faändringar daj sista auot, daj soj sau stoåt o höjtideligt ud, o da ska gau sau
höjtidelit där inne mä.

Sin den stasta rarelsen vi ha i Sebbholt ä metallfabriken Doj sia öd däa ä et par hondra arbeare,
o da tror ja nock, fa da sau ud te o bo fölk i haut hus umen väjen.

Sau fortsatte ja nojdet mod Hjärsaus, o daj ska ja sia, öd där ä med grant o soj, men
ja känne ju inte te plasserna sa noga, men da sau ja, doj bygga med där nojre,
sa fölket sojr ud te o stau se bra.

Ja kom inte ainna nojr te Hjärsaus by, men ja konne soj körkan, o meet längå, o ja täinte,
va vauåt lann ä stoåt o grant.

Daj va min mojning o köra noj te Hjärsaus by, men sa sau da ud te aska i rein, sau ja vainde
om, o cyckla hemöd sa foåt ja vannt.

Ja ha täint pau den här rojsan maunga gaunga sin, o särskilt Sebbholt.

Doj sia där ä sau grannt, men daj finns dau knappt ojn traigaur ve husen, o inte nönna blommå
planterade, där skolle konna bli sau grannt ve ölla husen, sa ja fastau inte hö fölk göra
, na doj ä fria frau sett arbete, men doj spela vest böll meet, o daj fadarva meen ti fa fölk,
o ä dau inte te nöen nötte.

Nu faur redaktören va nöjder mä detta fa denna gaungen, men ja kommå nock ud o cyckla
ännu ojn gaung, o ä da sa han vell, sa kanse ja kan skriva ännu ojn bid.


M.N.A.