Skamliga greppet , forngutniska gripr hinn ohaipverpi.
Gotlandslagen (1300-talet) kapitlet Om kvinnogrepp
(dvs om tagande på kvinnor), där det bl.a.heter
 (i nusvensk övers):

Tager du kvinna om handleden ,böta en halv mark,
om hon vill kära.....
Tager du om bröstet böta ett öre.
Tager du om ankeln , böta en halv mark.
Tager du mellan knät och vaden. böta åtta örtugar.
Tager du ovanför knät, böta fem örtugar.
Tager du en hand mera (dvs. längre upp ),
då är det skamliga greppet och heter en dåres grepp;
där äger inga penningböter rum, de flesta (kvinnor)
tål , sedan det kommer därtill.

ur Pelle Holms Bevingade ord