En försvunnen kalv sökes (Skarhult)


Där va en mann. såmm hade bled au me en kal.
Jo, han komm te nabbons.
Så glömmde han å hällsa.
"Du har ännte sitt en svårtbroged gomaren ?
Svårrt va hann vid. å bag va hann framm .
Han har säkort tad varrja."