Karl Knutsson brände Vä,
och så gjorde också Svante Sture och hertig Karl.


Den slutliga förintelsen av Vä svarade Gustav II Adolf för.
I februari 1612 gick han över gränsen vid Loshult ,
följde Helgeån och nådde den 8 februari Vä.
Vad som skedde under detta krigståg har han berättat
i ett brev till sin kusin, hertig Johan:

"Vi hava varit inne uti Skåne, och den största delen avbränt,
så att till 24 kyrkosocknar samt och Vä stad är uti aska,
och hava Vi därtill intet motstånd haft ,
anten av ryttare eller fotfolk,
utan grasserat, skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter vår egen vilja "

ur I snapphanebygd av Alf Åberg

Det brända Vä återuppbyggdes aldrig.