Gamle Vänernskepparen Mattsson berättar :-
På tal om snöfall och snöyra kommer jag ihåg , de va i december
1903. Jag skulle gå med havrelast från Mariestad till Kristinehamn
å de ble ett så sjuherrans snöfall så jag måste sätta snöplog på
skutan. Å snöyran va så tät så jag fick sticka hål i den mä en
märlspik var gång jag skulle spotta .

 

Skeppar Westerberg :- Ja , ja har alltid varit human mot mitt
folk, å räddat många liv har jag också .
En gång hade vi kastat ankar utanför Kanarieöarna , å ett par
man skickades i land för att hämta vatten.
Uppdraget var farligt , för där va så fullt mä vildar som löss
i en torparskalle.
Först skickade jag två man , å dom tog vildarna , å så  skicka
ja två man, å dom tog vildarna mä, å sen skicka jag två man
till, och dom tog också vildarna , men sen förbjöd jag fler
gå iland.

ur Albert Engström