solochvårman,


 först använt av journalisten Tessing i Dagens Nyheter
 12 mars 1916 , sedan rubrik 14 mars
 till ett rättegångsreferat
( " Sol och vår " mannen inför rådhusrätten) ,
om en f.d. gasverksarbetare i Stockholm som genom
 en giftermålsannons hade kommit i förbindelse med en
kvinna och avlockat henne ett lån på 2000 kronor
och därefter avdunstat.

Annonsen var införd i Stockholms-Tidningen 20 febr. 1916,
och hade följande lydelse:

 

Ärade Damer , Verkmästare, 35 år , (villaägare)
 söker på detta sätt bekantskap med hederlig
 o. god flicka (eller änka ) ur arbetarklassen.
Någon förmögenhet önskvärd.
Svar förtroendefullt till "
Sol och Vår ",
Sthlms-Tidn.annonskont.