Direktör Andersson skall
hyra sommarnöje
och beger sig i god tid ut åt Furusundshållet .
Träffar där gubben Österman
och vill ha reda på förhållandena.
-Men är det inte blåsigt härute ?
-H´om dä kan blåsa ´är ?
Jo, dä kan ´an ge sej fanken på!
Dä va - ge mi si- 68 på h´östen ,
så kom ´an på nordosten en natt , så jädrar
stog h´inte träna som sprättbågar mä
bägge h´ändar h´i jola.
H´å ´ållde h´i sej gjorde ´an
för träna kom h´allri h´å resa sej mer ,
för di slog rot mä toppa ner !

AE