Språkprov
Ur Landsmålsarkivet i Lund samlingar, upptecknade 1922-24.


Sägen om Kyrkobjersbacken i Villie.

De va meninjen tjårken skolle ble bö.jd i Villie
po en backe di kaller Tjårkebjersbacken.
Å di hadde tjörd did en farli håv timmer
sten å gruså skolle bårje å byje.
Å de slapp bårt allt isammen po en natt
 där te Lille-Slågarp , där tjårken nu lijer.
De pratade di åmm, når ja va påg.
De har naturletvis vadd tråll , såmm har bod
där i backen , såmm ente har villed hatt tjårken där .

Berättat av Anders Andersson . Ö.Grevie, f.i Villie 1851

Då barnmorskan gick vilse.

Å jick di vilse, så skolle di vänne nåd.
De va en natt ja hadde vatt i Mellom-Grevie.
Ja va precis kommen ud åv byen , å så va där en bro;
å ja konne ente hitte broen , ja konne ente tjänne ijenn
såmm de fysst va, å så kåmm ja te samme ställe ijenn.
Ja hade liesåmm gått i en ronninj.
Så hadde di taled åmm , mann skolle vänne nåd.
Å ja vände en va.nte , å ja tä.ntje : "Förslår de ente å vänne
en va.nte, så får ja vänne en hosse åsse".
Å så hjalp de; sen så jick ja lie rage ve.jen himm.
Menn ja äjte mi fårr gå där åmm nattane sin.
Dittehär e så sannt såmm ja sidder här , ad de jittj po de vised.

Hanna Adams, f.i Fru Alstad 1842 , barnmorska i Fuglie 1869-1888
och därefter i Tottarp, d. i Tottarp 1932

ur Livet i byarna av Anders Ohlsson