Po skolbänkjen.

 Kan du si nåd om ormen i paradiset ?
sa larinnan ti lille Per .
 Han ble arg .
Har du lärt daj di i din bog så får du
allt lesa opp den biden .
 Å Per han leste:
Ormen vart fårrbannad ...


Hum hade hört nåd .

Hum va Moses ? fråga larinnan
lilla Karna , sju år .
Han va sönn ti Faraos dyttor .
Nä , nä . Hum hitta ju pågen
i vassen .
Hum sa så ja

 

Jo , men.

Han hade dytt
å människor di fråga
 Hår mied lämna han ette si
Å di fickj svaret :
Alltihovva . Fårr inged fickj han me si
ti anra sian .

 

ur Säasä 1984 ,Harry Rydbro