ur böcker av Professor Gunnar Tilander
 
Smakprov och citat ur Professor Gunnar Tilanders bok
"Stång i vägg och hemlighus"

Gästgivare är skyldig hålla stång.

"Om en resande sitter på stången och gästgivarens gris
biter av honom tasken är gästgivaren icke ansvarsskyldig.."

Annan variant är: Värd vare skyldig hålla stång i vägg.
Nu kommer so, biter resande taskorna av , stående ensam
för skadan.

Gästgivare är skyldig till resandes bekvämlighet hålla
stång i vägg på viss höjd över marken.
Om stången ej är på rätt höjd, böte gästgivaren en mans-
bot om grisen biter av tasken på resande, men om stången
är på rätt höjd och grisen biter av tasken är det 
resandes ensak
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Lite mer av Gunnar Tilander

Den skönaste flicka i världen jag vet,
och hon var födder i Skåne.
Oh hon satte sig ned vid en gärdsgård och sket
Så svina hade äta en måne.

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tor Schreeber von Schreeb berättade att han brukade
jaga tillsammans med en greve i Småland.
De hade märkt, att hundarna gärna åt mänskors
exkrementer.
Greven upprördes särskilt över att de t.o.m åt bonnaskit
(skit efter bönder)
Det var, tyckte han, under hans och hans hundars värdighet..