Kontrakt

Härmed åtager jag mig att lägga 1000 famnar stengärde,
med minst 20 famnar pr år på plats som utvisas av bonden.
Priset skall vara i ett som allt 550 Rd (875 kronor).
Likvid för lagda gärden varje år, samt dessutom en tunna
potatis vid jultiden fritt hemforslade.
Om någon av kontrahänterna skulle säga upp kontraktet
innan den stadgade tiden är ute, erlägger 50 Rd.
Stengärdet skall vara 2 1/4 alnar högt på vrångsidan,
dubbelt stengärde.
Skulle någon av parterna avgå med döden, skall sterbhuset
utbetala den summa som erfordras enligt kontraktets
bestämmelser.

Södra Rågeboda den 14 mars 1874

Nils Johnsson, åbo
Bengt Larsson, stengärdesläggare.

(Bengt lade de 1000 famnarna stengärde)

"Säasä 1953" Axel de la Nietze